pro3ZASTOSOWANIE

Tynk cienkowarstwowy OS przeznaczony jest do ręcznego wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Może być układany na wszystkich równych i nośnych podłożach takich jak: beton, tynki cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża gipsowe oraz na warstwach zbrojonych w systemach ociepleń TYTAN EOS z zastosowaniem płyt styropianowych oraz płyt z wełny mineralnej.

CECHY

  • naturalny
  • o zwiększonej elastyczności
  • o wysokiej przepuszczalności pary wodnej
  • o wysokiej przyczepności do podłoży mineralnych
  • o wzrastającej wytrzymałość i przyczepność w funkcji czasu
  • typ: baranek 3,0mm

WŁAŚCIWOŚCI

Tynk cienkowarstwowy OS wykonany jest na bazie białego cementu, wypełniaczy i kruszywa dolomitowego typu BARANEK. W jego skład wchodzą specjalne dodatki, które powodują, że tynk jest bardzo wygodny, plastyczny i łatwy w użyciu. Po pełnym wyschnięciu odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża, a zawarte w tynku mikrowłókna dodatkowo wzmacniają jego strukturę, czyniąc go odpornym na obciążenia mechaniczne. Zawiera związki hydrofobowe, które zmniejszają wchłanianie wody na powierzchni tynku i czynią go odpornym na zmywanie. Tynk tworzy warstwę przepuszczalną dla pary wodnej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio mocne, zwarte, stabilne, suche i równe, oczyszczone z brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć mechanicznie. Elewacje zanieczyszczone i zagrożone porostem glonów i grzybów zmyć wodą pod ciśnieniem, a następnie zabezpieczyć odpowiednim preparatem glono- i grzybobójczym. Ubytki uzupełnić stosując zaprawę wyrównującą. Przed nałożeniem tynku podłoże należy zagruntować podkładem gruntującym Grunt do systemów OS min. 48 godziny po nałożeniu warstwy klejowej i 24 godziny przed nakładaniem tynku.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY TYNKARSKIEJ

Zaprawę tynkarską przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka (25 kg) do odmierzonej dokładnie ilości (6,5 litra) czystej chłodnej wody i wymieszanie ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 1,5 godziny. W przypadku zgęstnienia produktu nie dodawać wody, lecz ponownie wymieszać. W trakcie pracy zaleca się okresowe przemieszanie zaprawy w celu ujednorodnienia konsystencji. Należy pamiętać o jednakowym dozowaniu wody do każdego opakowania, w przeciwnym wypadku struktura tynku może znacznie odbiegać od wzorca.

SPOSÓB UŻYCIA

Na przygotowane, zagruntowane podłoże Tynk cienkowarstwowy OS nakłada się warstwą o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć do wiadra i przemieszać. Strukturę tynku uzyskuje się poprzez zacieranie pacą z tworzywa sztucznego. Powstałą powierzchnię warstwy zacieramy na mokro do uzyskania żądanej faktury. Zaciera się ruchami okrężnymi w jedną stronę (faktura BARANEK) lub ruchami pionowymi, poprzecznymi (faktura KORNIK) w zależności od oczekiwanego układu rys. Czas otwartej pracy pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i panujących warunków atmosferycznych) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nałożenie i zatarcie). Materiał należy łączyć metodą „mokre w mokre” nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej. W przeciwnym wypadku miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy wcześniej zaplanować (np. w narożnikach i załamaniach budynku). Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od 12 do 24 godzin. Temperatura otoczenia, podłoża i materiału podczas wykonywania prac i wysychania tynku powinna wynosić od +5°C do +25°C. Należy chronić tynkową powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru, deszczu i zbyt niską temperaturą. Prace malarskie można rozpocząć po upływie 4 tygodni Farbą elewacyjną EO lub EOS. Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się (zaleca się dokładnie określić zużycie materiału na podstawie próby): ok. 4,0 kg/m2 tynku o grubości kruszywa 3,0 mm.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach na paletach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesiące. Chronić przed wilgocią.