pro2Stylizowany tynk akrylowy, rekomendowany do szablonów – wzór „cegła klinkierowa” lub „kamienie naturalne”, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

ZASTOSOWANIE

Tynk Ceresit CT 60 0,5mm służy do wykonywania elewacji budynków z wykorzystaniem szablonów imitujących cegłę klinkierową lub kamienie naturalne. Tynk CT 60 0,5mm, jako wyprawa elewacyjna jest jednym ze składników złożonych systemów Ceresit Ceretherm ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem płyt styropianowych. Materiał może być stosowany na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów stosowanie materiału na systemach ociepleń powinno być ograniczone do niewielkich powierzchni, np. detali architektonicznych. Tynk Ceresit CT 60 0,5 mm posiada formułę BioProtect – zabezpieczenie przed porażeniami biologicznymi, np. grzybami, pleśniami czy algami zwiększające jego odporność na ich oddziaływanie.

WŁAŚCIWOŚCI

  • rekomendowany do szablonów
  • odporny na warunki atmosferyczne
  • mało nasiąkliwy i wysoce elastyczny
  • odporny na uszkodzenia eksploatacyjne
  • paroprzepuszczalny
  • formuła BioProtect – odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni
  • stabilność koloru
  • dostępny w 12 kolorach Visage i w pełnej palecie barw Ceresit Colours of Nature®

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CT 60 0,5 mm może być stosowany na podłoża równe, nośne, suche i wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji zmniejszających przyczepność: — tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%), beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%) – zagruntowane preparatem Ceresit CT 16, — warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego, wykonane z zaprawy Ceresit CT 85, ZU (wiek powyżej 3 dni) – zagruntowane preparatem CT 16 oraz CT 87 (wiek powyżej 2 dni), — podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniżej 1% – zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17 a następnie preparatem Ceresit CT 16, — płyty wiórowe, gipsowo-włóknowe i gipsowo-kartonowe (tylko wewnątrz budynków), mocowane według zaleceń producentów płyt – zagruntowane najpierw preparatem CT 17, a następnie preparatem CT 16, — powłoki malarskie (tylko wewnątrz budynków) – mocne, o dobrej przyczepności, zagruntowane preparatem CT 16. Nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej wyrównać i naprawić. W przypadku tradycyjnych tynków i podłoży betonowych można w tym celu zastosować szpachlówkę Ceresit CT 29. Istnieją- ce zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości oraz powłoki malarskie z farb elastycznych, wapiennych i klejowych trzeba całkowicie usunąć. Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować preparatem CT 17, a po minimum 2 godzinach – preparatem CT 16. Kolory spoin uzyskuje się przy użyciu preparatu gruntującego CT 16. Rekomendowane kolory spoin z palety barw Colours of Nature: Etna 1, Etna 5, Nebraska 3, Kalahari 1, Savanne 4, Colorado 4, Texas 5. CT 60 0,5 mm można nakładać po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego CT 16. Napór wilgoci od strony podłoża może spowodować uszkodzenie tynku, dlatego należy upewnić się czy w pomieszczeniach (miejscach) narażonych na trwałe zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniające.

WYKONANIE

Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Jeśli potrzeba, można dobrać konsystencję materiału do warunków stosowania poprzez dodatek niewielkiej ilości czystej wody i ponowne wymieszanie. Nie używać rdzewiejących pojemników i narzędzi. Przed nanoszeniem tynku powierzchnie należy okleić szablonami imitującymi cegłę klinkierową lub kamień naturalny. Po usunięciu taśmy zabezpieczającej szablon należy przykleić, poprzez jego dokładne dociśnięcie do podłoża np. gumowym wałkiem tak, aby nakładany tynk nie wszedł pod szablon oraz nie spowodował jego odklejenia. Należy przyklejać szablony tylko na powierzchnie, które, na bieżąco będą pokrywane tynkiem. Szablony należy przyklejać zgodnie z zalecanym wzorem. CT 60 0,5 mm równomiernie nanosić na podłoże za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Fakturę uzyskujemy od razu po na- łożeniu tynku, poprzez jego wygładzenie stalową pacą. Tynk można również aplikować maszynowo. Szablony należy zdejmować po wstępnym związaniu tynku. Nigdy nie stosować szablonów, które zostały już wcześniej odklejone, do oklejenia innych powierzchni! Nie skrapiać tynku wodą! W przypadku konieczności przerwania pracy, należy nakładanie tynku zakończyć w miejscu zakończenia szablonu. Po przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie. Renowacje tynku można przeprowadzić poprzez malowanie farbami akrylowymi Ceresit CT 42 i CT 44 oraz farbą silikonową Ceresit CT 48 i nanosilikonową Ceresit CT 49.

UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Nie mieszać produktu z innymi tynkami, barwnikami, żywicami i spoiwami. Pomieszczenia po zastosowaniu tynku należy wietrzyć do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do użytku. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

ZALECENIA

Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione. W czasie wykonywania prac ociepleniowych, bezwzględnie zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Do czasu całkowitego wyschnięcia, wykonaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Z uwagi na zawarte wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie oraz odcieniach tynku, należy na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań a kolejne powierzchnie robocze łączyć metodą „mokre w mokre”. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie.

SKŁADOWANIE

Do 18 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem! Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.